Nhà phố thương mại

Nhà phố thương mại

Tổng 502

Diện tích từ 112m – 1000m


Nhà phố liên kế

Nhà phố liên kế

Tổng 1425

Diện tích từ 78m – 189m

Nhơn Hội New City với diện tích 36 ha, bao gồm nhà Liên kế và Liên kế – Thương mại được quy hoạch hoàn chỉnh với ba phân khu chức năng.

Đất ở: 19.2 ha
+ Nhà liên kế: 3 tầng (cao khoảng 12 m)
+ Nhà liên kế thương mại: 5-7 tầng (cao khoảng 17÷28 m)
Đất giao thông: 11.9 ha
Đất cây xanh: 2.87 ha
Đất công trình công cộng, dịch vụ: 1.9 ha


Nhà phố thương mại

Nhà phố thương mại

Tổng 502

Diện tích từ 112m – 1000m


Nhà phố liên kế

Nhà phố liên kế

Tổng 1425

Diện tích từ 78m – 189m

Nhơn Hội New City với diện tích 36 ha, bao gồm nhà Liên kế và Liên kế – Thương mại được quy hoạch hoàn chỉnh với ba phân khu chức năng.

Đất ở: 19.2 ha
+ Nhà liên kế: 3 tầng (cao khoảng 12 m)
+ Nhà liên kế thương mại: 5-7 tầng (cao khoảng 17÷28 m)
Đất giao thông: 11.9 ha
Đất cây xanh: 2.87 ha
Đất công trình công cộng, dịch vụ: 1.9 ha